Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

Latest News

सामाजिक दुरि कायम गरौं, अत्यावस्यक भन्दा बाहेकका काममा घर बाहिर नजाँउ, COVID-19 वाट आफु पनि बचौ, अरुलाई पनि बचाऔं।

सामाजिक दुरि कायम गरौं, अत्यावस्यक भन्दा बाहेकका काममा घर बाहिर नजाँउ, COVID-19 वाट आफु पनि बचौ, अरुलाई पनि बचाऔं।