Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

Campus Chiefs Since the Foundation of PMC

SN

Names of the Campus Chief (Reverse chronological; most recent on top)

1

Yogendra P. Shah

2

Prof. Dr. Madhab Prasad Gautam

3

Aman Shrestha

4

Krishna Badan Nakarmi

5

Keshab Prasad Ghimire

6

Murari Mohan Joshi

7

Dr. Mukunda Bahadur Shrestha

8

Siddhi Bahadur Shakya

9

Prof. Khagendra Prasad Bhattarai

10

Maheshwar Man Shrestha

11

Rabi Ratna Shakya

12

Hem Lal Shrestha

13

Shambhu Prasad Acharya

14

Chandra Lal Shrestha

15

Jaya Shree Amatya

16

Shambhu Prasad Acharya

17

Bhagawan Ratna Tuladhar

18

Mangal Raj Joshi

19

Daibagya Raj Neupane

20

Sunder Krishna Joshi

21

Bijaya Prasanna Pradhan

22

Kajimananda Bajracharya

23

Mangal Raj Joshi

24

Bhairab Bahadur Pradhan

25

Dhup Ratna Bajracharya

26

Lok Man Singh