Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

Notice

Attached Documents
Title Type View Download
पाटन संयुक्त क्याम्पसमा BIT कार्यक्रममा भर्नाको लागि आवेदनको सुचना !!! pdf View Download
पाटन संयुक्त क्याम्पसमा BIT कार्यक्रममा भर्नाको लागि आवेदनको सुचना !!! pdf View Download
BSc CSIT नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना - दोश्रो सूचि । pdf View Download
BSc CSIT नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना । pdf View Download
BBA Admission Notice - First List intake of BBA-2020 pdf View Download
PMC BBA Interview Notice-2077 pdf View Download
बि‌ सि ए कार्यक्रममा भर्नाकाेलागि सूचना pdf View Download
BIT कार्यक्रम-२०७७ सालको नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना । pdf View Download
BSc CSIT नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना । jpg View Download
बि‌ सि ए कार्यक्रममा भर्नाकाेलागि आवेदन आव्हान jpg View Download
शिक्षक तथा कर्मचारीरुले आ–आफ्नो संम्पत्ती विवरण भर्ने बारे सुचना pdf View Download
NOTICE FOR M. Sc. (PHYSICS) – 2073 BATCH : TERM PAPER EXAM pdf View Download
MBS Online कक्षा संचालन सम्बन्धि सुचना । jpg View Download
पाटन संयुक्त क्याम्पसको ६७ औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा क्याम्पस प्रमुखको मन्तव्य pdf View Download
M.Sc (Physics) र BIT Online कक्षा संचालन सम्बन्धि सुचना । pdf View Download
BCA को Online कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि सुचना pdf View Download
BSc CSIT Online कक्षा र भर्ना बारे । pdf View Download
२०७७।५।२१ गते देखि online कक्षा संचालन बारे । jpg View Download
BA का सम्पुर्ण कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा pdf View Download
Department's contact numbers for "Online Classes" pdf View Download
Online कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना pdf View Download
पाटन क्याम्पसमा online class प्रशिक्षण व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको बारे। jpg View Download
BIT भर्नाको लागि दोश्रो सुचि pdf View Download
BIT प्रथम बर्ष प्रथम सत्र 2076 समूह भर्नाको लागि प्रथम सूचि विवरण pdf View Download
BIT भर्नाको लागि निवेदन आव्हान गरिएको बारे -२०७६ pdf View Download
BSc CSIT Admission Second Merit List-2076 pdf View Download
BSc CSIT Admission First Merit List-2076 pdf View Download
BBA Admission Interview Notice-2019 pdf View Download