Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

Notice

Attached Documents
Title Type View Download
BA का सम्पुर्ण कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा pdf View Download
Department's contact numbers for "Online Classes" pdf View Download
Online कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना pdf View Download
पाटन क्याम्पसमा online class प्रशिक्षण व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको बारे। jpg View Download
BIT भर्नाको लागि दोश्रो सुचि pdf View Download
BIT प्रथम बर्ष प्रथम सत्र 2076 समूह भर्नाको लागि प्रथम सूचि विवरण pdf View Download
BIT भर्नाको लागि निवेदन आव्हान गरिएको बारे -२०७६ pdf View Download
BSc CSIT Admission Second Merit List-2076 pdf View Download
BSc CSIT Admission First Merit List-2076 pdf View Download
BBA Admission Interview Notice-2019 pdf View Download